Přehled projektů řešených v RCMT

RCMT je řešitelem řady projektů aplikovaného výzkumu a vývoje s dotační podporou vypisovaných Technologickou agenturou ČR, nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR spolu s výrobci strojů. Výsledkem spolupráce s průmyslem je řada úspěšně realizovaných prototypů a nových technických řešení, zaváděných do praxe. Rozsáhlá spolupráce s průmyslem probíhá v oblasti výrobní techniky a technologie i s uživateli strojů, kterým je RCMT zkušeným výzkumným partnerem.

Na mezinárodním poli iniciuje nebo se zapojuje do projektů EU v programu Horizon2020 a aktivně vystupuje v Mezinárodní akademii výrobního inženýrství CIRP. Spolupráce s řadou významných zahraničních výzkumných institucí a firem vede k dalšímu rozvoji RCMT, které se tak stává profesionálním a kvalitním partnerem pro výzkum a vývoj.

EG20_321/0024942Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : OP PIK Aplikace
Příjemce : Slovácké strojírny a. s.
Anotace : Na základě průmyslového výzkumu budou vytvořeny návrhy pro zdokonalení stávajících řešení a na základě experimentálního vývoje budou získány nové poznatky, na jejichž základě bude moci probíhat další vývoj v oblasti zvyšování užitných vlastností produktů s integrovanými prvky 4.0. Cílem projektu je aplikovat nové poznatky a technologie do vývoje nové ucelené řady nové generace lineárních hydraulických aktuátory pro náročné aplikace s prvky Průmyslu 4.0, včetně technologií pro jejich testování. V rámci rozvoje strategie Průmyslu 4.0 ve Slováckých strojírnách v oblasti výroby převést tyto inovační prvky i do nových výrobků, mezi které lineární hydraulické aktuátory z hlediska dalšího potenciálu rozvoje firmy patří. Dále hodláme dosáhnout mezinárodně uznávaných parametrů a konkurenceschopných vlastností, mezi které patří spolehlivost, bezpečnost, rychlost, dostupnost, pracovní rozsah a cena. Na základě těchto vlastností vybraných zástupců lineárních hydraulických aktuátoru má být dosaženo nového uplatnění na trhu oproti zahraniční konkurenci.
Více informací

FW03010485Rovinná bruska TOS Hostivař

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Jan Koubek
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : TREND
Příjemce : TOS Hostivař s.r.o.
Anotace : Hlavním cílem projektu je vývoj a zhotovení prototypu rovinné brusky BPH se systémem inteligentní diagnostiky a aktivní kompenzace teplotních deformací pro obrobky do hmotnosti 3500 kg. V rámci projektu bude realizován prototyp rovinné brusky pro obrobky s požadavkem broušené plochy do 3000 mm, při maximální šířce broušení 750mm. Prototyp se stane výchozím modelem pro produktovou řadu rovinných brusek ve čtyřech délkových variantách zdvihu (1000, 1500, 2000 a 3000 mm).
Více informací

FW03010172Vysoce produktivní stroje pro prostředí digitálních továren

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Jiří Švéda
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : TREND
Příjemce : TOS VARNSDORF a. s.
Anotace : Hlavním cílem projektu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost TOS VARNSDORF a.s., především ve smyslu výrazného rozšíření trhů v zahraničí a posunu v globálních hodnotových řetězcích i v souvislosti s uplatněním 5G sítí v průmyslových procesech. Toho bude dosaženo výzkumem v oblasti pokročilého řízení výroby, kdy na základě sběru a analýzy dat bude možné nejen optimalizovat vlastní proces na jednotlivém stroji, ale také upravit či změnit plánovaný tok výroby a dosáhnout tak optimálního výsledku z pohledu kvality výroby a efektivity využití výrobních zařízení. Projekt se týká pokročilého průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky budou zavedeny nabídky produktů TOS VARNSDORF a.s. Současně projekt zvyšuje míru automatizace a využití digitálních technologií.
Více informací

FW03010480Modulární a digitalizovaná řada vertikálních obráběcích center

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Eduard Stach
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TREND
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools a. s.
Anotace : Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti strojů řady vertikálních frézovacích center řady MCV pomocí zefektivnění servisovatelnosti a predikce servisních zásahů strojů řady MCV pro zákazníka a zefektivnění výroby, servisovatelnosti a optimalizace dimenzování této řady strojů pro výrobce Kovosvit MAS Machine Tools, a.s.
Více informací

EG20_321/0024627Parametrizace nových produktů a automatizace procesu vývoje, konstrukce a zavedení do výroby

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : OP PIK Aplikace
Příjemce : HESTEGO a. s.
Anotace : Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových funkčních vzorků, ověřených technologií a užitných vzorů prostřednictvím realizace PV a EV k vytvoření do určité míry automatizovaného procesu, který nabídne zákazníkovi realizovat své konkrétní a individuální požadavky bez zvýšených nákladů na zakázkovou výrobu. Toho bude docíleno parametrizovaným a modulárním řešením produktů. Zákazník může přímo ovlivnit parametry poptávaného zboží, v případě plotru například zdvihy v jednotlivých osách.
Více informací

EG20_321/0024525Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : OP PIK Aplikace
Příjemce : Slovácké strojírny a. s.
Anotace : Na základě průmyslového výzkumu budou vytvořeny návrhy pro zdokonalení stávajících řešení a na základě experimentálního vývoje budou získány nové poznatky, na jejichž základě bude moci probíhat další vývoj v oblasti univerzálních hrotových soustruhů. Cílem projektu je aplikovat nové poznatky a technologie do vývoje, půjde o generační inovaci nejúspěšnější typové řady 100-125-150-170 nejen z pohledu technologického zázemí společnosti Slováckých strojíren, ale i z pohledu přístupu na trhy a celkové ekonomické efektivity. Jedním z charakteristik nového stroje je také implementace prvků I 4.0 v oblasti Ecodesignu, optimalizaci energií, teplotních vlivů, vibrodiagnostiky a postupujících požadavků rozvoje těchto oblastí až po prvky aplikace formy umělé inteligence. Dále hodláme dosáhnout mezinárodně uznávaných parametrů a konkurenceschopných vlastností, mezi které patří spolehlivost, bezpečnost, rychlost, dostupnost, pracovní rozsah a cena. Na základě těchto vlastností soustruhů má být dosaženo nového uplatnění na trhu oproti zahraniční konkurenci.
Více informací

00044Cognitive production based on Intelligent Quality, Energy and Maintenance Management

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Petr Kolář
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020
Příjemce : The Czech Institute of Informatics Robotics and Cybernetic (CIIRC CTU)
Anotace : European industry has recognized the importance of Artificial Intelligence (AI) tools within the context of CPES (Cyber Physical embedded Systems) since they are the keys to provide excellent services, enriched customer knowledge and also exploit new business opportunities. Cognitive production aids to achieve objectives associated with these issues concurrently providing high quality, high energy efficiency, high system availability, performance and cost effectiveness. Cognitive production is enabled by AI techniques that extract value from information related to the on-line status of assets and deploy a decision-based self-learning platform able to react dynamically. COGNINTEL application experiment aims to deploy AI-based decision making and control platform tailored to the machine tools industry to optimize their operations by enabling an holistic and intelligent Quality, Energy and Maintenance Management (QEM) approach. It provides users and plant managers with the right tools to implement cognitive production by ensuring high production efficiency, high quality, minimising the use of resources while optimising maintenance strategies, avoiding safety related failures and minimizing process downtime. This application experiment relies on strong commitment of partners to provide innovative solutions and services to recover COVID-19 crisis within manufacturing sector. The two industrial partners are complementary to each other: SCORTA, through COGNINTEL tool, expects to deliver better products (thread cutting tools and specialised taps) and also better after-sale services, while ERREDUE (the engineering services provider) will deliver AI models for advanced diagnostics and prognostics for machine tool industry. Finally, an effective connection with relevant stakeholders as well as with DIH4CPS members is ensured by the DIH CIIRC CTU through proper communication and networking activities aimed at facilitating access to new technologies and services. CIIRC CTU will also support partners in demonstration trials to prove replicability of results towards other field of applications.
Více informací

21215Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and Technologies

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Petr Vavruška
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horozon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : University of Patras Laboratory for Manufacturing Systems and Automation
Anotace : M-NEST-II aims to deliver innovative courses enabling the financial exploitation of educational assets (e.g., nuggets, T&LFs, etc.) resultant from two previous activities: M-NEST-I and M-NEST-RIS. M-NEST-II has three main goals: 1) to start implementing educational programs based on EIT-M educational assets targeting the up-/re-skill of CEO/executives and professionals engineers on emergent technologies of added-value manufacturing (AVM); 2) to increase the number of industrial organizations / participants involved in EIT-M activities; 3) to build a robust and flexible business model for the M-NEST distributed factory, aiming the long-term financial return (beyond 2021) of EIT-M-supported educational assets, as well as a self-sustainable strategic agenda for the M-NEST network, covering upcoming industrial needs and other EIT-M flagships. This activity will directly contribute to the financial sustainability of the EIT-M.
Více informací

21166Learning through manufacturing challenges II

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Petr Vavruška
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horozon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : University of Patras Laboratory for Manufacturing Systems and Automation
Anotace : ManuLearn II aims at increasing the innovation potential of the participating EIT RIS countries by enhancing the educational framework and boosting digitalization under the concept of Industry 4.0. ManuLearn II is considered an extension of ManuLearn, targeting at increasing the impact across industry and academia through the promotion of gender balance and the enhancement of soft skills. Jointly created exchange of experience to industrial manufacturing challenges will be implemented by combining Teaching Factory and Learning Factory concepts with other learning practices. The exchange of industrial challenges and the good practice exchange of experience will be performed through a collaborative network across the industrial and academic sectors. Special focus will be given on Teaching Factory events with skilled women from companies to help motivate young people to avoid gender stereotypes.
Více informací
1 2 3 15

Vyhledávání projektů