Přehled projektů řešených v RCMT

RCMT je řešitelem řady projektů aplikovaného výzkumu a vývoje s dotační podporou vypisovaných Technologickou agenturou ČR, nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR spolu s výrobci strojů. Výsledkem spolupráce s průmyslem je řada úspěšně realizovaných prototypů a nových technických řešení, zaváděných do praxe. Rozsáhlá spolupráce s průmyslem probíhá v oblasti výrobní techniky a technologie i s uživateli strojů, kterým je RCMT zkušeným výzkumným partnerem.

Na mezinárodním poli iniciuje nebo se zapojuje do projektů EU v programu Horizon2020 a aktivně vystupuje v Mezinárodní akademii výrobního inženýrství CIRP. Spolupráce s řadou významných zahraničních výzkumných institucí a firem vede k dalšímu rozvoji RCMT, které se tak stává profesionálním a kvalitním partnerem pro výzkum a vývoj.

FW06010524Nový obráběcí stroj integrující prvky Průmysl 4.0

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : TREND
Příjemce : TOS VARNSDORF
Anotace : Hlavním cílem projektu je vývoj prototypu multifunkčního obráběcího stroje ložového typu umožňujícího soustružnicko-frézovací operace, který bude vybaven frézovací hlavou a dalšími prvky umožňujícími plnohodnotnou integraci v rámci koncepce Průmysl 4.0. Projekt bude zaměřen na výzkum systému pro zajištění vysoké přesnosti, vývoj komunikačního rozhraní a výzkum a vývoj pokročilého digitálního dvojčete stroje. Výsledky projektu umožní oslovení mnohem širšího spektra zákazníků, kteří požadují plnohodnotnou integraci strojů do své infrastruktury včetně datových a simulačních modelů. Zařazením vyvinutého stroje do produktového portfolia se podaří zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost TOS Varnsdorf, a. s., především ve smyslu výrazného rozšíření trhů v zahraničí a posunu v globálních hodnotových.
Více informací

FW06010296Nová generace kompozitových nosníků pro vysoce dynamické výrobní stroje

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Novotný Lukáš
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : TREND
Příjemce : Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Anotace : Cílem projektu je vytvoření nové generace kompozitových nosníků uplatnitelných ve vysoce dynamických výrobních strojích. Tyto nosníky se bude vyznačovat optimalizovanou strukturou tělesa, která bude navržena v interakci s řízením pohybových os a mechanických vlastností pohonů pohybové osy výrobního stroje a integrací prvků pro monitoring stavu kompozitní struktury s informačním vstupem do řídicího systému stroje. Optimalizace struktury bude provedena pomocí simulačního SW pro virtuální testy – digitálního modelu pohybové osy. Výsledkem řešení projektu je vyšší efektivita návrhu nosných komponent z drahých kompozitních materiálů. Díky posuzování v digitálním modelu bude možno navrhnout strukturu kompozitního tělesa bez zbytečného pře-/pod- dimenzování dílčích prvků sestavy stroje.
Více informací

TN02000018Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Národní centra kompetence
Příjemce : VÚTS
Anotace : NCKS je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. NCKS se zabývá řešením klíčových témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Strategická výzkumná agenda reflektuje požadavky zákaznické a uživatelské, ekonomické, environmentální, společenské a zejména pak technologické. Důraz je kladen na zvyšování výkonů a efektivity strojů a zařízení, snižování jejich energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, úspory materiálů a snižování dopadů na životní prostředí, digitalizaci procesů a zohlednění trendů spadajících do oblasti Průmysl 4.0.
Více informací

TN02000020Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Koubek Jan
Řešitel : Koubek Jan
Výzva : Národní centra kompetence
Příjemce : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Anotace : Centrum navazuje na předchozí CEPO a sjednocuje klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v oblasti elektronových, fotonových a kvantových technologiích. Aktivity Centra zvýší výzkumnou excelenci a aplikační relevanci akademických partnerů orientované na posílení transferu znalostí k průmyslovým partnerům zaměřených na elektronovou a světelnou mikroskopii a spektroskopii, pokročilé lasery a jejich aplikace, opto-vláknové sensory a sondy, mikro- a nanostrukturované povrchy a optické prvky, ultracitlivou detekci na hranici fyzikálních principů, ultrapřesnou metrologii aplikovatelnou ve výrobě, vývoj sofistikovaných prvků a systémů. Tato synergická spolupráce zvýší přidanou hodnotu výstupů průmyslových partnerů, 2/3 přiblíží a 1/3 udrží na úrovni světových lídrů.
Více informací

23362Education programs development in RIS countries

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : EIT Manufacturing ASBL
Anotace : This EIT Manufacturing programme aims to attract and empower top talent from our partner universities across Europe.  The objective is to further provide young talent with mobility and other learning opportunities that help them become leading manufacturing innovators and entrepreneurs. EIT Manufacturing PhDs will be one of the main assets of the EIT Manufacturing innovation communities, spreading innovation and creating new businesses within the manufacturing ecosystem.
Více informací

23116Learning about AI and digitalization for a more efficient computer-aided process planning in Machining 4.0

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Politecnico di Milano
Anotace : Machining process planning and preparation has a key role in machining, as an important part of industrial production. Process planning ensures that the machining process results in accurate, quality and productive manufacturing. So far, decisions made during planning were made mainly based on experience of skilled professionals. Now, new AI systems can contribute and support process planning to shorten the time needed and get as close to optimal results as possible. This activity aims at increasing awareness, skills and application of these AI support systems that can assist trained employees with their machining process planning and preparation tasks. This activity will result in courses and workshops (as well as learning materials) that will train employees to use these systems and therefore increase the capability, productivity and effectiveness of the SMEs.
Více informací

22139Learning about IoT and Virtualization to better your Experience in Machining in the 4.0 era

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Politecnico di Milano
Anotace : The LIVE4.0 project aims at improving SMEs education in the machining field promoting a betier use of Industry 4.0 instruments and creating effective learning experiences for their personnel at the job shop. Education on how to achieve a fruitiul digitalization of processes to improve their flexibility, resilience and efficiency will be the learning target. LIVE4.0 will exploit the European SMEs huge improvement margin by applying new I4.0 tools to make the transition towards a more advanced and efficient way of manufacturing. LIVE4.0 will provide the knowledge and the experience of partner Universities, it will also bring the example of a partner SME that will be active in providing the user point of view in the content creation and provision, from which the project tagline: “from the SMEs for the SMEs”. New and flexible tools as learning nuggets and learning paths will be coupled with live and hands on experience at the job shop to tailor the learning experience to the SMEs needs.
Více informací

22345Professional Training for Advanced Toolpath and NC-Code Optimization

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : TU Wien
Anotace : CAM technology is well established in the industrial field for the purpose of fast and efficient NC-Code generation. Due to rapid developments in the field of information and communication technologies, several advanced CAM modules such as process force calculation, chip formation analysis, and spindle speed/ feedrate optimization have been researched and developed in the last decades, however, have not been industrialized to a broad field of industrial companies yet. To succeed implementation of these advanced tools, it is necessary for professional engineers to build up additional knowledge in the area of data engineering, interface development, programming and optimization algorithms. For this, additional training is necessary which can be provided by Universities and system providers to a broad range of candidates.
Více informací

22194Hybrid learning paths for professional education in manufacturing

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Chalmers University of Technology
Anotace : Professional education in manufacturing that integrates hybrid learning can provide a serious boost to trainer performance and trainee outcomes. Hybrid learning utilizes and combines the benefits of online learning (e.g. flexibility, reusability, easy access and cost efficiency) and those of contact learning (e.g. social presence, physical interaction, instant and personalized feedback). COVID-19 changed the traditional contact learning paths for working professionals and is expected to change how professional education will be organised and delivered in the future. Therefore, the PATHFINDER activity aims to ANALYSE, DESIGN, DEVELOP, IMPLEMENT and EVALUATE hybrid-learning paths for working professionals. The activity will (i) provide a benchmark for professional education in manufacturing, (ii) serve as a guide for optimizing future paths of instructional delivery, and (iii) open a marketplace by integrating already developed and new learning nuggets into existing training programs.
Více informací
1 2 3 18

Vyhledávání projektů